FB Twitter

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การที่ท่านได้เข้าชมและใช้งานและทำธุรกรรมต่างๆกับ Sarapeeshop.com เราขอสงวนสิทธิในการบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลต่างๆ รูปภาพ การบริการ และข้อเสนอต่างๆในเว็บไซต์นี้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงการสื่อสารผ่านทางช่องทางอื่นๆทางโทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ ที่ใช้สื่อสารระหว่าง Sarapeeshop.com และผู้เข้าชม ลูกค้า ผู้ร่วมงานและคู่ค้าของเรา

Sarapeeshop.com ตระหนักเสมอว่าข้อมูลส่วนตัวที่ถูกเก็บและเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญเราจึงให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนโยบายการเก็บและรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าชม ลูกค้า ผู้ร่วมงานและคู่ค้า ของเราใด้ให้ความสำคัญตามนโยบายตามด้านล่างนี้

นิยามนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติต่อข้อมูลที่สามารถบ่งบอกถึงแหล่งข้อมูลรวมถึงบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่เราได้มีการเก็บก็บและรักษาใว้จากการที่ผู้เข้าชม ลูกค้า ผู้ร่วมงานและคู่ค้า ได้ทำกิจกรรมหรือะธุรกรรมร่วมกับเราและทั้งสองฝ่ายใด้รับผลประโยชน์ตามที่ตกลงกัน นโยบายนี้ไม่รวมถึงการปฏิบัติตนของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ Sarapeeshop.com ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นหุ้นส่วน เป็นผู้จ้าง หรือลงนามการค้าไว้ นอกจากนี้ นโยบายนี้ไม่รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ผู้เข้าชม ลูกค้า ผู้ร่วมงานและคู่ค้าได้เลือกอย่างเต็มใจที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะในเว็บไซต์นี้หรือผ่านทางสื่ออื่นๆที่เราเป็นผู้ดูแลโดยตรงและครอบคุมถึงข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลต่างๆของผู้เข้าชม ลูกค้า ผู้ร่วมงานและคู่ค้า ที่ Sarapeeshop.com บันทึกใว้ เป็นข้อมูลสำคัญที่เราสามารถใช้เพื่อปรับปรุงบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่อความประทับใจ ทางเราเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆดังนี้

ข้อมูลส่วนตัวที่ผู้เข้าชม
ลูกค้า ผู้ร่วมงานและคู่ค้าใด้เลือกอย่างเต็มใจที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวกับเรา ข้อมูลต่างๆที่ทางระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆเก็บบันทึกอย่างอัตโนมัติ รวมถึง Cookies IP Address ประวัติการเยี่ยมชมเว็ปไซต์และช่องทางออนไลน์อื่นๆที่เราดูแลและเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การสื่อสารทางอีเมล
การสื่อสารทางโทรคมนาคมอื่นๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ไปรษนีย์ โทรทัศน์ วิทยุ และโทรศัพท์
ผู้เข้าชม ลูกค้า ผู้ร่วมงานและคู่ค้าอาจได้รับการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆที่กล่าวไปจากทาง Sarapeeshop.com ซึ่งเราอาจได้รับการตอบรับว่าท่านได้รับข้อความสื่อสารจากทางเราแล้ว หากท่านไม่ต้องการที่จะได้รับการสื่อสารจากทางเรา ท่านสามารถปฎิเสธได้ตามความต้องการผ่านทางอีเมล sarapee@live.com หรือผ่านทางช่องทางอื่นๆใน ติดต่อเรา

การเก็บบันทึกข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน

การเรียกเก็บเงินค่าสินค้า ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าได้หลากหลายช่องทางรวมถึง การโอนเงิน การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ การชำระเงินปลายทาง และ การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และเดบิต ซึ่ง Sarapeeshop.com ได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการเก็บบันทึกข้อมูลของลูกค้าตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

การโอนเงินผ่านธนาคาร
ข้อมูลต่างๆที่มีการแบ่งปันรวมถึงข้อมูลบัญชีต่างๆ รวมถึงชื่อธนาคาร เบอร์บัญชี สาขา และชื่อบัญชี ซึ่งทางลูกค้า คู่ค้า และ Sarapeeshop.com มีหน้าที่ปกป้องข้อมูลบัญชีเหล่านี้และไม่อนุญาติให้มีการบอกผ่านข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือใม่ได้รับการอนุญาติจากทุกฝ่ายอย่างเด็ดขาด นอกจากนั้นหลักฐานเอกสารที่มีข้อมูลทางบัญชีจะต้องมีการปกป้องอย่างเข้มงวด รวมถึงทำลายเอกสารต่างๆที่มีข้อมูลส่วนตัวทิ้งอย่างถูกต้องหลังเลิกใช้งาน

การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
ข้อมูลต่างๆที่มีการแบ่งปันรวมถึงข้อมูลบัญชีต่างๆ รวมถึง หมายเลขการสั่งจ่าย ชื่อธนาคาร เบอร์บัญชี สาขา และชื่อบัญชี ซึ่งทางลูกค้า คู่ค้า และ Sarapeeshop.com มีหน้าที่ปกป้องข้อมูลบัญชีเหล่านี้และไม่อนุญาติให้มีการบอกผ่านข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือใม่ได้รับการอนุญาติจากทุกฝ่ายอย่างเด็ดขาด นอกจากนั้นหลักฐานเอกสารที่มีข้อมูลทางบัญชีจะต้องมีการปกป้องอย่างเข้มงวด รวมถึงทำลายเอกสารต่างๆที่มีข้อมูลส่วนตัวทิ้งอย่างถูกต้องหลังเลิกใช้งาน

การชำระเงินปลายทาง
Sarapeeshop.com มีนโยบายในการใช้บริการคู่ค้าในการเก็บเงินปลายทาง ซึ่งนโยบายทางการค้าร่วมจะมีการบอกผ่านข้อมูลส่วนตัวอย่างจำกัด เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร และยอดชำระ ทาง Sarapeeshop.com ตระหนักว่าเราไม่สามารถบังคับคลอบคลุมนโยบายความเป็นส่วนนี้กับการปฏิบัติตนของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นได้ แต่เรามีนโยบายที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวต่างๆตามที่จำเป็นเท่านั้น รวมถึงทำลายเอกสารต่างๆที่มีข้อมูลส่วนตัวทิ้งอย่างถูกต้องหลังเลิกใช้งาน

การชำระอัตโนมัติโดยบัตรเครดิต บัตรเดบิต Alipay (อาลีเพย์) และการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต Online Banking

Sarapeeshop.com มีนโยบายการใช้บริการ payment gateway ในการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต Alipay (อาลีเพย์) และการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต Online Banking ซึ่งทาง Sarapeeshop.com จะไม่ได้รับแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจากผู้ให้บริการแต่อย่างได ข้อมูลส่วนตัวในที่นี้รวมถึง หมายเลขบัตร ชื่อที่หน้าบัตร วันที่ออก วันหมดอายุ หมายเลข CVV หลังบัตร หรือลายเซ็นต์เจ้าของบัตร สิ่งที่จะมีการแบ่งปันอย่งเดียวคือข้อมูล Token  แทนข้อมูลส่วนบุคคลจากระบบ payment gateway ที่ไม่สามารถบ่งบอกข้อมูลส่วนตัวได้ โดยธุรกรรมที่กล่าวนี้ดำเนินการโดยนิติบุคคลที่สามที่ทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้เราคัดเลือกแล้วว่านิติบุคคลนี้มีมาตราฐานสูงตามสากลในการปกป้องข้อมูลสำคัญการทำธุรกรรมออนไลน์และเป็นนิติบุคคลถูกภายใต้กฎหมายไทย

ทั้งนี้นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของ payment gateway รวมถึงนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีความแตกต่างจาก Sarapeeshop.com

การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าชม ลูกค้า ผู้ร่วมงานและคู่ค้า

Sarapeeshop.com มีนโยบายที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวต่างๆที่เราได้เก็บบันทึกใว้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ยกเว้นด้านล่าง

คู่ค้าหรือผู้ร่วมงานของ Sarapeeshop.com คู่ค้าหรือผู้ร่วมงานในนี้หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่สามที่มีการลงนามร่วมกันตามกฎหมาย ซึ่งจุดประสงค์หลักของการแบ่งปันเพื่อการพัฒนาสินค้า การบริการ และช่องทางต่างๆที่เราดูแลให้ดียิ่งขึ้น คู่ค้าหรือผู้ร่วมงานไม่มีอานาจในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวที่ทาง Sarapeeshop.com แบ่งปันใว้นอกเหนือจากตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงกันใว้ก่อนหน้า คู่ค้าหรือผู้ร่วมงานในนี้หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่สามที่มีการลงนามร่วมกันตามกฎหมายกันหรือไม่ก็ได้

คู่ค้าหรือผู้ร่วมงานของ Sarapeeshop.com
คู่ค้าหรือผู้ร่วมงานในนี้หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่สามที่ไม่มีการลงนามร่วมกันตามกฎหมายและ Sarapeeshop.com ไม่มีอำนาจในการควบคุม ซึ่งจุดประสงค์หลักของการแบ่งปันเพื่อการพัฒนาสินค้า การบริการ และช่องทางต่างๆที่เราดูแลให้ดียิ่งขึ้น คู่ค้าหรือผู้ร่วมงานไม่มีอานาจในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวที่ทาง Sarapeeshop.com แบ่งปันใว้นอกเหนือจากตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงกันใว้ก่อนหน้า

เอเจนซี่
Sarapeeshop.com มีนโยบายใช้บริการเอเจนซี่ต่างๆเพื่อทำธุรกรรมแทน Sarapeeshop.com ซึ่งเอเจนซี่ไม่มีอานาจในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวที่ทาง Sarapeeshop.com แบ่งปันใว้นอกเหนือจากตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงกันใว้ก่อนหน้า
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงผ่านทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ อีเมล โซเชียลมีเดีย ไปรษนีย์  วิทยุ และโทรศัพท์ ซึ่งถ้าผู้เข้าชม ลูกค้า ผู้ร่วมงานและคู่ค้าติดต่อเรา Sarapeeshop.com ถือสิทธิในการใช้ข้อมูลที่ได้แบ่งปันในการติดต่อกลับเพื่อการบริการ

โปรโมชั่นต่างๆ
Sarapeeshop.com อาจมีการส่งข้อมูลโปรโมชั่นโดยตรงหรือในนามคู่ค้าหรือผู้ร่วมงานอื่นๆ ซึ่งท่านสามารถปฎิเสธได้ตามความต้องการผ่านทางอีเมล sarapee@live.com หรือผ่านทางช่องทางอื่นๆใน ติดต่อเรา

การเปลื่ยนโครงสร้างในการเป็นเจ้าของหรือบริหารขององค์กร Sarapeeshop.com เราอาจมีการซื้อหรือขายทรัพย์สินเพื่อการพาณิชย์ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าชม ลูกค้า ผู้ร่วมงานและคู่ค้าถือว่าเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอนถ่ายความเป็นผู้ครอบครองได้ ถ้า Sarapeeshop.com เปลี่ยนผู้ถือหุ้นเจ้าของ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้ หรือล้มละลาย ข้อมูลส่วนตัวของคู่ค้าถือว่าเป็นทรัพย์สินอย่างนึงที่สามารถโอนถ่ายความเป็นผู้ครอบครองได้

การปกป้อง Sarapeeshop.com และองค์กร
เราขอสงวนสิทธิในการแผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าชม ลูกค้า ผู้ร่วมงานและคู่ค้า เพื่อทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อความปลอดภัยต่อลูกค้า ผู้ร่วมงานและคู่ค้า เพื่อความปลอดภัยต่อหน่วยงานเรา เพื่อความปลอดภัยต่อบุคคลอื่น  เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน และเมื่อมีการเรียกร้องทางกฎหมายจ่ากหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวต่อหน่วยงานหรือนิติบุคคลอื่นๆ เพื่อป้องกันการโกงหลอกลวงและลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางการเงิน
การอนุญาติอย่างเต็มใจ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปแล้ว Sarapeeshop.com จะมีการสื่อสารไปยังผู้เข้าชม ลูกค้า ผู้ร่วมงานและคู่ค้า ถ้าข้อมูลส่วนตัวมีการแบ่งปันไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆที่เป็นฝ่ายที่สาม ซึ่งท่านสามารถปฎิเสธได้ตามความต้องการ

ความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลธุรกรรมการเงินจะถูกดำเนินการและจัดเก็บโดยนิติบุคคลคู่สัญญาซึ่งเราได้คัดเลือกแล้วว่านิติบุคคลนี้มีมาตราฐานสูงตามนานาชาติในการปกป้องข้อมูลสำคัญการทำธุรกรรมออนไลน์และเป็นนิติบุคคลถูกภายใต้กฎหมายไทย

เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำการปกป้องความเป็นส่วนตัวรวมถึงข้อมูลสำคัญส่วนตัวของผู้เข้าชม ลูกค้า ผู้ร่วมงานและคู่ค้าที่เราใด้เก็บบันทึกไว้ แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะปลอดภัยจากการเก็บรักษาตลอดเวลา การบุกรุก อุปกรณ์และโปรแกรมล้มเหลว รวมถึงเหตุการณ์เรื่องราวอื่นๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้อาจทำให้ เราไม่สามารถทำหน้าที่ปกป้องข้อมูลส่นตัวต่างๆได้อย่างเต็มที่

Sarapeeshop.com หรือโซเชียลมีเดียต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยัง เว็บไซต์อื่นที่เราไม่มีอำนาจในการควบคุม ซึ่งนโยบายต่างๆจะแตกต่างจะแตกต่าง ทางเราแนะนำให้ศึกษาเข้าใจนโยบายนั้นๆก่อน

การเปลี่ยนแปลงโยบายความเป็นส่วนตัว

Sarapeeshop.com สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวตามเห็นสมควร คำนิยามต่างๆในนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลบังคับใช้ ณ เวลาล่าสุดที่เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาซึ่งอาจแตกต่างจากเดิม ซึ่ง Sarapeeshop.com สงวนสิทธิในการบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุด

คำถามหรือความเห็นเพิ่มเติม

สำหรับความเห็นหรือคำถามอื่นๆเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเราทางอีเมล sarapee@live.com หรือ ทางแบบฟอร์มติดต่อ

หมายเหตู: Sarapeeshop.com แนะนำให้ม่านศึกษาทำความเข้าใจความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งมีผลบังคับใช้สำกหรับทุกคนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป